Reglament

DATA, HORA I LLOC

El dia 16 de Desembre  a les 9:30 se celebrarà la  Vilanova el Quart i Mitja Marató, prova que es disputarà a Vilanova i la Geltrú amb sortida i arribada a la zona del mercat principal.

PARTICIPACIÓ:

Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrits, tant en temps com en forma. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna.

DISTÀNCIA:

La prova es disputarà sobre un recorregut de Quart de Marató (10548m) i Mitja Marató (21097m)  sobre asfalt. La sortida i arribada estaran localitzades a la zona del mercat principal de Vilanova i la Geltrú.

En el cas del Quart de marató també és prendrà el temps del pas del 10km.

HORARI:

La sortida de les dues proves tant  el Quart com la Mitja serà simultànea, el dia 16 de desembre a les 9:30 tenint un temps màxim per completar-la de 2:30 minuts. L’Organització es reserva el dret a canviar la data, el recorregut o a cancel·lar l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits.

CATEGORIES:

S’estableixen les següents categories:  L’Organització podrà sol·licitar la documentació on consti l’edat dels participants. El participant, en cas de negar-se a lliurar els documents que ho acreditin, podrà ser desqualificat.

SENIOR : Nascuts fins el 1.984 (fan fins 34 anys durant el 2018)

VETERÀ 1 : Nascuts del 1.974 al 1.983 (fan 35 a 44 anys durant el 2018)

VETERÀ 2 : Nascuts del 1.964 al 1.973 (fan 45 a 54 anys durant el 2018)

VETERÀ 3 : Nascuts del 1.954 al 1.963 (fan de 55 a 64 anys durant el 2018)

MASTER : Nascuts abans del 1.954 (fan 65 o més anys durant el 2018)

PREMI MEMORIAL JOSEP INGLADA

A les 3 primeres dones i 3 primers homes locals.

ELS PREMIS:

L’entrega de premis es farà a partir de les 10:45 i es lliuraran els premis els 3 primers homes i 3 primeres dones de la general, 1 premi per categoria.

 

INSCRIPCIONS:

MITJA MARATÓ

-19€ fins al 25 de Novembre de 2018 a les 23:59h.

-22€ des de 26 Novembre fins al 9 de Desembre a les 23:59h.

-Lloguer de Xip (blanc) : 3€

QUART DE MARATÓ

-13€ fins al 25 de Novembre de 2018 a les 23:59h

-15€ des de 26 fins al 9 de Desembre a les 23:59h.

-Lloguer de Xip (blanc) : 3€

Es recolliran inscripcions a les botigues evasion (inscripció presencial) fins el  8 de Desembre de 2018 a les 20:00 hores.

Tancament d’inscripcions on line: Diumenge 9 de Desembre a les 23:59h. L’Organització es reserva el dret de tancar o ampliar el termini d’aquesta data si raons organitzatives així ho requerissin.

LLIURAMENT DE DORSAL, XIP I OBSEQUI:

Una inscripció solament és vàlida quan el participant emplena els camps i efectua el pagament a través de la pàgina web. L’Organització no es fa responsable de qualsevol problema tècnic, de connexió, de transmissió de dades o qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert o del justificant de pagament de la quota d’inscripció. La persona inscrita haurà de presentar el seu DNI, en el moment de retirar la seva bossa de corredor. Les inscripcions que tinguin incomplet el camp “Sexe” o “Data de Naixement” no optaran a premis per categories. La inscripció en la cursa és personal e intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció. L’Organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els Termes i Condicions de l’esdeveniment que queden exposats en el reglament.

EL XIP DE CRONOMETRATGE:

En aquesta cursa s´utilitza Xip Groc, en cas de no tenir de propietat s´haurà de llogar per poder participar. La pèrdua del dorsal o l´ús incorrecte, implica no aparèixer a la classificació oficial de prova. El temps de carrera només serà registrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal i el xip a la sabatilla, en cap cas l´organització es farà responsable del mal ús o col.locació del xip, en cas de no sortir en les llistes.

ASSISTÈNCIA MÈDICA:

L’Organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat a l’arribada de la prova i una unitat mobil al circuit.

CLASSIFICACIONS:

Per a la confecció de les classificacions es tindrà en compte el temps net o real. Per optar a trofeus segons les categories del present reglament, es tindrà en compte el temps oficial (el computat des que es dóna la sortida fins que el corredor passa per meta), única dada vàlida a l’hora d’optar a premis. Les classificacions oficials es publicaran a la pàgina web de la carrera.

DESQUALIFICACIONS:

El servei mèdic de la competició i els organitzadors estan facultats per retirar durant la prova: 1. A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 2. A tot atleta que no realitzi el recorregut complet. 3. A tot atleta que no tingui dorsal o no ho porti visible. 4. A l’atleta que dupliqui o manipuli el dorsal. 5. A l’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’Organització.

VEHICLES:

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’Organització. Queda totalment prohibit seguir als corredors amb cotxe, moto, bicicleta o patins.

RESPONSABILITAT:

La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat i risc dels participants. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS:

L’Organització contractarà una assegurança d’accidents esportius per a tots els participants en la carrera.

ACCEPTACIÓ:

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament. La inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per la meva banda a rebre cap compensació econòmica. La inscripció a la carrera és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció. L’Organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per raons de força major.

PROTECCIÓ DE DADES:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Vostè accedeix, tret que ho comuniqui a la cessió de les seves dades a l’organitzador evasion running vilanova, i als patrocinadors de la cursa amb l’objecte de que li remetin informació sobre les seves activitats i/o productes.

Vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent.

PARTICIPACIÓ MENORS:

L’edat mínima per participar és de 16 anys (amb autorització pares i/o tutors). Si s’incompleix aquest punt serà sota la responsabilitat de cadascú i l’organització queda exclosa de cap reclamació per incomplir aquest punt.

Els menors d’edat que vulguin participar hauran d’aportar l’autorització signada per pares/tutors legals.

AUTORITZACIÓ PER A MENORS